fredag 22 oktober 2010

Det finns en rättslig grund för den svenska insatsen i Afghanistan

Egentligen har jag inte tid att kommentera detta just nu då jag har en rapport att skriva. Men detta får inte gå oemotsagt. En person vid namn Stefan Lindgren, en tyckare vars ända kända kvalifikation för att uttala sig i Afghanistan-frågan är att denne äger domänen Afghanistan.nu. Han hävdar i dagens SvD att det inte finns någon rättslig grund för "kriget" i Aghanistan. Det är dagens halvaste sanning. Kriget, Operation Enduring Freedom är baserat på en diskutabel juridisk grund, det är sant. Sverige deltar dock inte i Operation Enduring Freedom.

Därefter försöker sig Lindgren på ett argument kring en inbjudan från Afghanistans regering. Jag har inte heller sett denna inbjudan och målsättningen är att alla internationella insatser skall genomföras på inbjudan av "värdlandet". Nu är det emellertid så att FNs säkerhetsråd har givit sitt medgivande till insatsen. Enligt FN-stadgan har säkerhetsrådet rätten att stifta internationell lag. Således är säkerhetsrådets resolutioner  internationell rätt. Detta fastslås i FN-stadgans kapitel 7, artikel 41.

Säkerhetsrådet godkände senast i förra veckan en förlängning av ISAFs mandat i resolution 1943. Så det råder ingen tvekan om att det finns en folkrättslig grund Sveriges insats. För den som tycker det låter intressant med folkrätt rekomenderar jag verkligen Försvarshögskolans 30-poängs kurs med namnet "folkrätt i kris och konflikt". Den ger en väldigt bra grund folkrätt och det är i särklass den kurs jag haft mest praktisk nytta av under min tid i FN.

Det är viktigt att debatten handlar om rätt saker, ämnet är väldigt hett just nu det är förståeligt att alla vill "vinna". Motivet borde inte vara att besegra den andra sidans argument utan att söka sanningen. Frågan om Sverige ska stanna är inte av juridisk karaktär, den handlar om en myriad av olika problem, den handlar om mycket svåra politiska och militära bedömningar och den handlar om grundläggande värden som ställs mot varandra.

Låt debatten återgå till den verkliga substansen i frågan!

2 kommentarer:

  1. Stefan Lindgren ar knappast en okand figur. Han had besokt Afghanistan manga ganger och skrivit flera bocker om landet. Vem ar det egentligen som spelar pa ett domannamn har?

    SvaraRadera
  2. Då tycker jag att han borde

    1. Skriva det på sin hemsida. "Om sidan" är en vanlig rubrik.

    2. Fokusera på den praktiska problematiken i Afghanistan i stället för det folkrättsliga. För att döma av hans argument så har han inte skrivit böcker i folkrätt.

    SvaraRadera