lördag 23 oktober 2010

Starkare stöd för Afghanistaninsats i Norge än i Sverige?

Svenska folkets stöd till ISAF diskuteras nu intensivt på bloggar och i media. Jag avstår från att själv ge mig in i argumentationen denna gången utan tänkte snegla lite västerut mot våra lustiga grannar som redan är NATO-medlemmar. Igår lunchade jag med min norske kollega Andreas, han kommer från den norska militärhögskolan och handleds precis som jag av militärrådgivaren vid sin delegation.

Afghanistan är lika aktuellt i Norge som i Sverige och under sommaren dog fyra norska soldater i en vägbomb. Men enligt Andreas har sådana händelser bara stärkt stödet för den norska arméns närvaro. Många förväntade sig ett sviktande stöd efter den senaste norska förlusten men icke. 

Jag gjorde ett försök att hitta debattartiklar i norska medier med halvdant resultat. VG en av Norges största tidningar hade inga debatt-artiklar om Afghanistan, men inte heller några nyhetsartiklar med tydligt negativ prägel. En debattartikel i norska dagbladet, skriven av en norsk officer argumenterar för öppenhet om den norska militära verksamheten i Afghanistan. En annan diskuterar hur norska soldaters uppträdande förändras, från fredsbevarare i blå basker till hårdhudade stridande soldater. Krigskulturen och glorifieringen av livet som soldat tycks vara det som uppmärksammats även i denna artikel. I övrigt diskuteras strategi, och hur man ska koordinera politiska och militära insatser. En artikel är nyanserat kritisk och diskuterar hur man bäst försvarar mänskliga rättigheter.

Däremot har man noterat att Svenskarna vill ut ur Afghanistan.

Detta var en ytterst kort sökning i norska tidningar, men det första intrycket är att min norske kollega tycks  ha rätt. Stödet för Afghanistan-insatsen sviktar inte i Norge på samma sätt som i Sverige. Nästa steg är ju att fundera över vad anledningen till detta är. Vet vi något som inte dom vet; eller tvärt om? Är det att de redan är medlemmar i NATO och därför inte skyr sammankopplingen till USA? Eller har man en annan syn på försvaret? Om någon har ett bra svar kan ni väl skreva en kommentar.

Wiseman har för övrigt skrivet en kort blogg-post om just stödet för insatsen.

Nu är det dags att ha en trevlig lördag i det vackra vädret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar